testŞərq Tərəfdaşlığı ölkələrində kənd gənclərinin məşğulluğu vaxtımızın ən aktual problemlərindən biridir. Bu ölkələr çöl ərazilərində gənclərin işsizliyinin azaldılmasına və davamlı inkişaf üçün yaşıl iqtisadiyyatda sahibkarlıq potensialının inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş yenilikçi həllərə ehtiyac duyurlar.

Layihə, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin (Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan) iştirak edən kənd gəncləri arasında sahibkarlığın inkişafında innovativ yanaşma təklif edir.

Layihə, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin (Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan) iştirak edən kənd gəncləri arasında sahibkarlığın inkişafında innovativ yanaşma təklif edir. Kənd gənclərinin kənd yerlərində özünü reallaşdırma və məşğulluq üçün daha az imkanları var, buna görə də layihə Avropa İttifaqı ölkələrindən təcrübədən istifadə edərək, gənclərin bilik səviyyəsinin artırılmasını təmin edir.

Layihə, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin (Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan) iştirak edən kənd gəncləri arasında sahibkarlığın inkişafında innovativ yanaşma təklif edir. Kənd gəncləri kənd yerlərində özünü reallaşdırmaq və məşğulluq üçün daha az imkanları var, buna görə də layihə Avropa İttifaqı ölkələrindən təcrübədən yararlanan gənclərin bilik səviyyəsinin artırılmasını nəzərdə tutur. Layihə, iştirak edən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin kənd gəncləri arasında sahibkarlıq potensialının inkişafı sahəsində innovativ yanaşma təklif edir. (Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan). Kənd gənclərinin kənd yerlərində özünü reallaşdırma və məşğulluq üçün daha az imkanları var, buna görə də layihə Avropa İttifaqı ölkələrindən təcrübədən istifadə edərək, gənclərin bilik səviyyəsinin artırılmasını təmin edir.

testLayihə Şərq Tərəfdaşlığının kənd gəncləri arasında sahibkarlığın inkişafında innovativ yanaşma təklif edir Layihəyə qatılan ölkələr (Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan). Kənd gənclərinin kənd yerlərində özünü reallaşdırma və məşğulluq üçün daha az imkanları var, buna görə də layihə Avropa İttifaqı ölkələrindən təcrübədən istifadə edərək, gənclərin bilik səviyyəsinin artırılmasını təmin edir.

Layihə, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin (Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan) iştirak edən kənd gəncləri arasında sahibkarlığın inkişafında innovativ yanaşma təklif edir. Kənd gənclərinin kənd yerlərində özünü reallaşdırma və məşğulluq üçün daha az imkanları var, buna görə də layihə Avropa İttifaqı ölkələrindən təcrübədən istifadə edərək, gənclərin bilik səviyyəsinin artırılmasını təmin edir.

Layihə, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin (Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan) iştirak edən kənd gəncləri arasında sahibkarlığın inkişafında innovativ yanaşma təklif edir. Kənd gənclərinin kənd yerlərində özünü reallaşdırma və məşğulluq üçün daha az imkanları var, buna görə də layihə Avropa İttifaqı ölkələrindən təcrübədən istifadə edərək, gənclərin bilik səviyyəsinin artırılmasını təmin edir.

Layihə, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin (Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan) iştirak edən kənd gəncləri arasında sahibkarlığın inkişafında innovativ yanaşma təklif edir. Kənd gənclərinin kənd yerlərində özünü reallaşdırma və məşğulluq üçün daha az imkanları var, buna görə də layihə Avropa İttifaqı ölkələrindən təcrübədən istifadə edərək, gənclərin bilik səviyyəsinin artırılmasını təmin edir.