Kənd Gəncləri üçün öz-özünə işləmə fürsəti
Kurs kənd yerlərində yaşayan və ya kənd yerində bir iş başlamaq istəyən gənclər üçün nəzərdə tutulmu
Modullar
10
Saat
12.5