entrepreneur-1Şərq tərəfdaşlığı ölkələrində kənd gənclərinin məşğulluğu – günümüzün ən aktual problemlərindən biri. Bu ölkələr çöl ərazilərində gənclərin işsizliyinin azaldılmasına və davamlı inkişaf üçün yaşıl iqtisadiyyatda sahibkarlıq potensialının inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş yenilikçi həllərə ehtiyac duyurlar.

Layihə, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin (Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan) iştirak edən kənd gəncləri arasında sahibkarlığın inkişafında innovativ yanaşma təklif edir. Kənd gənclərinin kənd yerlərində özünü reallaşdırma və məşğulluq üçün daha az imkanları var, buna görə də, layihə Avropa İttifaqı ölkələrindən təcrübədən istifadə edərək, gənclərin bilik səviyyəsinin artırılmasını nəzərdə tutur.

Şərq Tərəfdaşlığı kənd gənclərin Məşğulluq - Bu gün ən aktual problemlərindən biri. Bu ölkələr davamlı inkişaf üçün yaşıl iqtisadiyyatın kənd yerlərində gənclər arasında işsizlik və inkişaf biznes potensial azaltmaq üçün yenilikçi çözümler lazımdır.

entrepreneur-2

Şərq Tərəfdaşlığı kənd gənclərin Məşğulluq - Bu gün ən aktual problemlərindən biri. Bu ölkələr davamlı inkişaf üçün yaşıl iqtisadiyyatın kənd yerlərində gənclər arasında işsizlik və inkişaf biznes potensial azaltmaq üçün yenilikçi çözümler lazımdır.

Layihə, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin (Ukrayna, Azərbaycan və Gürcüstan) iştirak edən kənd gəncləri arasında sahibkarlığın inkişafında innovativ yanaşma təklif edir. Kənd gənclərinin kənd yerlərində özünü reallaşdırma və məşğulluq üçün daha az imkanları var, buna görə də, layihə Avropa İttifaqı ölkələrindən təcrübədən istifadə edərək, gənclərin bilik səviyyəsinin artırılmasını nəzərdə tutur.