თვითდასაქმების შესაძლებლობები სოფლის ახალგაზრდებისთვის
კურსის მახასიათებლები კურსი განკუთვნილია სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ან სოფლად ბიზნესის წამო
მოდულები
10
საათი
12.5